លក់គោយន្ត - Noly Record l Cover by Nev Tann

0 Просмотры
Издатель
បទ : គោយន្ត
ម្ចាស់ដើម : Noly Record
ច្រៀងឡើងវិញ : Nev Tann
សម្រួលតន្រ្តីឡើងវិញ : Jeii
Mix - Master : Jeii
Design : Rath

បទដើម
ភ្លេងសុទ្ធ បទស្រី

#គោយន្ត #NolyRecord

យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសទុកជាមុន រាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយក្នុងបទនេះ

YouTube :
Facebook :
Facebook ( Nev Tann )
Категория
Радио эфиры
Комментариев нет.